Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари" - 22860803

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-04-29 09:51:41
Дата останнього розміщення: 2013-04-29 09:51:41

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути
Інформація щодо аудиторського висновку Переглянути