Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Приватне акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари" - 22860803

Регулярна інформація за 2011 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 28.04.2012
Дата останнього розміщення: 28.04.2012

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Переглянути
Інформація про державну реєстрацію емітента Переглянути
Банки, що обслуговують емітента Переглянути
Основні види діяльності Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 Переглянути