Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акціонерне товариство "Магазин №1715 "Госптовари" - 22860803

Регулярна інформація за 2004 рік
Дата розміщення:

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути